Świątynia Opatrzności Bożej

0
273

Idea budowy Świątyni sięga czasów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Decyzję o wzniesienie Świątyni Opatrzności Bożej podjął Sejm Czteroletni w 1791 r., dwa dni po uchwaleniu Konstytucji 3 Maja. Świątynia ta miała być wyrazem dziękczynienia za uchwalenie Konstytucji i miała stanąć na terenie dzisiejszego Ogrodu Botanicznego. Król zatwierdził projekt swojego architekta – Jakuba Kubickiego. Ze względu na wojnę Świątynia nie powstała.

Po odzyskaniu niepodległości po okresie rozbiorów wznowiono prace dotyczące tego przedsięwzięcia. 18 marca 1921 r. Sejm przyjął ustawę o wykonaniu ślubu złożonego przez Sejm Czteroletni. Koszt budowy miał być pokryty z budżetu państwa i uzupełniany składkami publicznymi.  Konkurs na projekt Świątyni wygrał Bohdan Pniewski, ale wybuch II wojny światowej ponownie uniemożliwił realizację budowy.

W latach 80. do pomysłu budowy Świątyni wrócił Prymas Józef Glemp, a w konkursie architektonicznym w 1982 r. pojawiła się koncepcja, żeby ulokować ją w rejonie skrzyżowania ulic Puławskiej, Goworka i Waryńskiego. W latach 90. był pomysł, aby zbudować Świątynię na sztucznej wyspie pośrodku Wisły. Ostatecznie wybrano Pola Wilanowske.

W 1991 r. w uchwale powziętej z okazji 200-lecia Konstytucji 3 Maja Komisja Konstytucyjna Senatu RP potwierdziła aktualność złożonego niegdyś ślubu.
2 maja 1999 r. na terenie przeznaczonym pod budowę Świątyni, ustawiono i poświęcono krzyż, a 13 czerwca 1999 r. Ojciec Święty Jan Paweł II poświęcił kamień węgielny pod jej budowę.

W 1999 r. pod egidą Stowarzyszenia Architektów Polskich ogłoszono także otwarty konkurs na projekt Świątyni, a w 2000 r. Prymas Glemp wybrał z trzech nagrodzonych prac projekt zgłoszony przez Marka Budzyńskiego. Od realizacji tego projektu jednak odstąpiono w listopadzie 2000 r. biorąc pod uwagę jego kontrowersyjność i planowane koszty przedsięwzięcia. W lipcu 2001 r. ogłoszono drugi konkurs, z zastrzeżeniem, aby projektowana świątynia nawiązywała do pierwotnej koncepcji Kubickiego. Ostatecznie wybrano projekt pracowni architektonicznej „Szymborski&Szymborski” w którym bryła świątyni jest rotundą zwieńczoną owalną kopułą.

2 maja 2002 roku w 210 rocznicę rozpoczęcia pierwszej budowy, u zbiegu ul. Ks. Prymasa Augusta Hlonda i Al. Rzeczypospolitej w Wilanowie, wmurowano kamień węgielny składający się z trzech szkatuł. W jednej z nich jest kamień węgielny z budowy 1792, w drugiej – kamień z warszawskiej archikatedry, a w trzeciej – z Jasnej Góry.

Prace budowlane rozpoczęte w 2003 roku zostały przerwane w 2004 r. i wznowione w 2008 r. W 2011 r. został ukończony pierwszy etap budowy – stan surowy otwarty. Wewnątrz budynku wykończono i oddano do użytku Panteon Wielkich Polaków, a na szczycie kopuły ustawiono ponad 5-metrowy krzyż.

11 listopada 2016 roku, w Narodowe Święto Niepodległości odbyło się uroczyste otwarcia dla wiernych Świątyni Opatrzności Bożej.
Świątynia ta jest obecnie najwyższym kościołem stolicy. Wysokość wraz z krzyżem wynosi 75 metrów (1), a jej powierzchnia ok. 3 tys. metrów kwadratowych.

Kardynał Kazimierz Nycz zapowiedział, że od momentu otwarcia Świątyni Opatrzności Bożej to w niej – a nie jak dotąd w warszawskiej archikatedrze św. Jana Chrzciciela – będzie celebrowana większość uroczystości państwowych, które mają oprawę religijną.

Przez kolejne lata będą trwały jeszcze prace związane z całkowitym zakończeniem tej budowy, której dotychczasowy koszty (wraz z częścią muzealną) przekroczyły 220 mln zł (2).

Redakcja JakaWiara

 

(1) Dla porównania – lista najwyższych kościołów w Polsce (wg Wikipedii):

1. 141,5 m – Bazylika Matki Bożej Królowej Polski w Licheniu (zakończono budowę w 2004 r.) – 23 tys. metrów kwadratowych
2. 114,8m – Kolegiata św. Marii Magdaleny w Poznaniu (1262) – kościół zniszczony w wyniku pożaru w roku 1777, ostatecznie rozebrany w 1802
3. 110,18 m – Bazylika Archikatedralna św. Jakuba w Szczecinie (2008)
4. 106,3 m – Bazylika jasnogórska w Częstochowie (1906)
24. 82 m – Kościół Mariacki w Krakowie (1397) – wieże ukończone w 1406
40. 75 m – Świątynia Opatrzności Bożej w Warszawie – najwyższy kościół w Warszawie

(2) Dla porównania – koszt budowy Bazyliki w Licheniu szacowany jest na ok. 200 mln zł.

Partnerzy:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here