Cielesny wymiar człowieka

0
229

Człowieczeństwo należy rozpatrywać w trzech aspektach – duchowym, cielesnym i psychicznym.

Każdy z trzech wymiarów człowieczeństwa jest ważny, chociaż pozornie może wydawać się, że w chrześcijaństwie ciało nie jest istotne.

Cielesny wymiar człowieka

Na ciało należy patrzeć pozytywnie, a nie w aspekcie utrudnienia w drodze do Boga. Nawet więcej – ciało jest godne pochwały, bo przecież ciało jest świątynią Ducha Świętego, który w nas jest i którego mamy od Boga i jak pisze św.Paweł(Kor 6, 20) „Chwalcie więc Boga w waszym ciele!” Troska o ciało jest wpisana nawet w Dekalog. Zgodnie z piątym i szóstym przykazaniem powinniśmy dbać o materialny wymiar życia, o ciało swoje i innych. O tym jak ważne jest ciało świadczy także to, że przyjął je Bóg i pokazał, że może być one prawdziwą świątynią Ducha Świętego.

Ciało wymaga troski, czemu dał także wyraz Karol Wojtyła pisząc „Miłość i odpowiedzialność”.
Wyrażanie, człowieczeństwa realizowane poprzez wypełnianie Przykazania Miłości dokonuje się również za pośrednictwem ciała ? przez samą obecność, słowa, gesty, czyny.

Istnieje również tradycja lekceważenia czy nadmiernego umartwiania ciała z przeświadczeniem, że jest to postępowanie wpływające korzystnie na duszę. W zagadnieniu tym istotna jest delikatna granica pomiędzy umartwianiem, a niszczeniem ciała. Zagadnienie to zostanie poruszone w jednym z kolejnych artykułów.

Redakcja JakaWiara

Zapraszamy do kolejnych artykułów w ramach działu ?Dla ducha i ciała?. Przedstawimy w nich także dużo lżejsze, a czasem nawet żartobliwe aspekty naszej cielesności i duchowości.

Partnerzy:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here