Katolicy w Polsce

0
303

Polska jest krajem katolickim, ale nie każdy Polak to katolik.

Narodowy Spis Powszechny w 2011 roku był pierwszym od 80 lat polskim spisem powszechnym, w którym pojawiło się  pytanie o przynależność wyznaniową. Można było: odmówić udzielenia odpowiedzi, podać wyznanie lub zadeklarować bezwyznaniowość.

Pytanie o wyznanie zawarte było w wersji reprezentacyjnej badania spisowego to znaczy objęło 20 % ludności, a pełny wynik w tym zakresie stanowi ekstrapolacją wyników tej cząstkowej ankiety.

Spis objął 38 mln. 512 tys. osób, z tego 2 mln. 734 tys. (7,1 %) odmówiło odpowiedzi na pytanie o przynależność wyznaniową.

Dla 627 tys. (1,63 %) nie udało się ustalić przynależności wyznaniowej (osoby, które w trakcie badania spisowego przebywały za granicą, mieszkańcy obiektów zbiorowego zakwaterowania i bezdomni, którym nie zadano większości pytań spisowych, w tym także pytania o wyznanie).
Odpowiedzi na pytanie dotyczące wyznania udzieliło więc 35 mln. 151 tys. osób, czyli 91,27 % ludności, z czego do bezwyznaniowców zalicza się 929 tys. osób, czyli 2,41 % ludności. Do poszczególnych wyznań należy więc według danych spisowych 34 mln. 222 tys. osób, tj. 88,86 % ludności Polski.

Kościół rzymskokatolicki, czyli „Kościół Katolicki – obrządek łaciński”. Obejmuje on 33 mln. 729 tys. wiernych, co stanowi 87,58 % ludności. Sam Kościół rzymskokatolicki zadeklarował natomiast GUS-owi w 2011 r., iż jego wierni stanowią 95,5 % ludności (bez podawania liczby bezwzględnej). Dane Narodowego Spisu Powszechnego (NSP) procent ten jest niższy o ok. 8 pkt. Kościół rzymskokatolicki liczy zgodnie z przedstawionymi danymi 95,95 % osób, które odpowiedziały na pytanie o przynależność wyznaniową, lecz nie ludności Polski.

2 miejsce
„(Polski Autokefaliczny) Kościół Prawosławny” liczy zgodnie z danymi z NSP 156 tys. (0,41 % ludności), podczas gdy PAKP podał do GUS-u liczbę 504 tys. wiernych.

3 miejsce
Związek Wyznania Świadków Jehowy – 137 tys. wiernych (0, 36 % ludności). Sami Świadkowie Jehowy podali 129 tys. 270 jako liczbę „głosicieli”, czyli pełnoprawnych, ochrzczonych członków Związku w 2011 r.

4 miejsce
Kościół Ewangelicko-Augsburski (luterański) liczy wg. spisu 71 tys. wiernych (0,18 % ludności). Sam KE-A w 2011 r. deklarował 62 tys. wiernych.

5 miejsce
Kościół greckokatolicki, czyli „Kościół Katolicki – obrządek bizantyjsko-ukraiński”, czyli metropolia przemysko-warszawska Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego liczy wg. Spisu 33 tys. (0,09 %).

Kolejne miejsca zajęły:
6. Kościół Zielonoświątkowy – 26 tys. wiernych wg. spisu (0,07 % ludności).
7. Starokatolicki Kościół Mariawitów – 10 tys. wiernych (0,03 % ludności).
Pozostałe wyznanie liczą łącznie wg. spisu 59 tys. (0,15 % ludności).
Na początku stycznia 2017 r. Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego zaprezentował badania, z których wynika, że blisko 40 proc. Polaków uczestniczyło w 2015 r. w mszach świętych, a 17% przystępowało do komunii św.

Dane te są zbieżne z wynikami badań GUS zgodnie z którymi prawie połowa Polaków uczestniczy w praktykach religijnych, takich jak msze św., nabożeństwa czy spotkania religijne co najmniej raz w tygodniu, a  codziennie lub prawie codziennie modli się 35%.

Podsumowując:
– deklarujący przynależność do wiary katolickiej stanowią (zgodnie ze Spisem) 88% ludności Polski,
– Katolicy uczestniczący we mszach świętych to 40-50% ludności Polski,
– Katolicy przystępujący do komunii to 17% ludności Polski, a modlących się jest dwa razy więcej.

Redakcja JakaWiara

Zapraszamy także do artykułu o Chrześcijaństwie na świecie – link do artykułu „Islam będzie religią dominującą”.

Partnerzy:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here