Pojęcie wiary

0
141

Pojęcie wiary można rozpatrywać w kliku kategoriach.

Wiara wpisana w naszą naturę jest podstawą naszego życia. Wybiegamy w przyszłość i planujemy podejmując decyzje na całe życie. Dzieje się tak, ponieważ wierzymy w przyszłość. Bez wiary w przyszłość, w to, ze w przyszłości spotka nas coś dobrego stalibyśmy się osobami pełnymi niepokoju, pełną apatii bombą z opóźnionym zapłonem. Nie znamy przyszłości i nie mamy nad nią kontroli, a jednak działamy będąc z natury ufnie nastawionym do życia.

Jest także wiara międzyludzka, kiedy słuchamy, co druga osoba ma do powiedzenia, kiedy wchodzimy z innymi we wzajemne relacje. Z takich relacji rodzi się zaufanie, wiara w drugiego człowieka. W bliskich relacjach nie podważamy dobrej woli i prawdomówności drugiej osoby, chociaż nie mamy całkowitej pewności, że dane słowo będzie dotrzymane. Wierzymy jednak, że tak się stanie. Podobnie wierzymy w drugą osobę podejmując decyzję o wspólnej przyszłości, o małżeństwie, chociaż nie znamy tej drugiej osoby tak całkowicie.

Przedstawione obydwie formy wiary świadczą, że człowiekiem rządzi nie tylko rozum. Taka wiara jako ufność odwołująca się do mieszkającego w człowieku dobra wynika z ducha – z uczuć. Ufność taka jest często nadwyrężana,  gdy ktoś postępuje wobec nas źle, ale jest ona w człowieku jako coś stałego, bez czego egzystencja nie byłaby możliwa.

Przedstawione formy ?ludzkiej? wiary są także podstawą wiary religijnej. Chrześcijanin mówi najpierw ?wierzę?, a nie pracuję czy żyję.  W Starym Testamencie hebrajskie słowo ?aman? (Amen wymawiane podczas mszy św.) oznaczy ?być silnym?, ?trwać niezawodnie?, ?zaufać?. W Septuagincie (greckim przekładzie Starego Testamentu oraz w Nowym Testamencie) są natomiast używane inne słowa na określenie wiary. Dla Greków wiara ? ?pistis?, ?aletheia? oznacza natomiast poznanie intelektualne, sięganie prawdy. Wiara w Piśmie św. posiada więc dwa istotne bieguny: zaufanie, którym się obdarza osobę wiarygodną, a także poznanie intelektualne, które przez słowo i znaki umożliwia dotarcie do rzeczywistości niewidzialnej.

Redakcja JakaWiara

Partnerzy:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here